DETTE VED VI OM HENRIK HARPESTRENG

Harpestreng døde d. 2. april 1244. Dette ved vi fra Roskilde Gavebog. Originalen brændte ganske vist ved Københavns brand i 1728, men den er bevaret i afskrift.

I Roskilde Gavebog står Harpestreng endvidere omtalt som magister og som kannik i Roskilde.

 

DETTE VED VI IKKE OM HENRIK HARPESTRENG

Vi ved ikke, hvornår eller hvor Harpestreng er født, ligesom vi heller ikke kender hans slægt.

Hvor han har erhvervet sig sin viden, vides heller ikke.

Hvorfor eller hvornår han  har fået tilnavnet Harpestreng, er også ukendt.

Det vides ikke, hvor han er begravet.

 

TEORIER OG  GISNINGER

Meget er aldrig blevet skrevet op, og meget er forsvundet i århundredernes løb. Det levner plads til teorier og gisninger.

Ud fra sproglige analyser af håndskrifterne gætter forskerne både på Jylland, Sønderjylland, Mols og Sjælland som Harpestrengs fødested.

Harpestreng kan have studeret i Salerno i Syditalien, hvor der lå en meget anerkendt medicinsk skole.

Mange  ynder at skrive, at Harpestreng var Erik Plovpennings (1216/1241-1250) livlæge. Erik Plovpenning blev konge i 1241, og Harpestreng døde i 1244. Om det forhold, at Harpestreng 2 gange i sine sidste 3 leveår hjalp Erik Plovpenning, gør ham til livlæge, må stå hen i det uvisse.

Der findes 2 forskellige versioner af Harpestrengs gravskrift. En fra 1741 hvor Harpestreng bl.a. omtaler sin egen dødsdato og sin velgørenhed over for kirken efter sin død. Denne version anses for fejlagtig. En anden version, som er en afskrift af et håndskrift, der gik tabt ved Københavns brand i 1728 (Sorø-håndskriftet). Det håndskrift, der gik tabt ved branden, kan måske og måske ikke føres tilbage til Harpestreng selv.