ENHVER BRUG AF DE PLANTER, DER OMTALES PÅ DENNE HJEMMESIDE, SKER PÅ EGET ANSVAR.
NOGLE AF PLANTERNE ER GIFTIGE.

Henrik Harpestrengs Have finder du i Sagnlandet Lejre.

Haven er 300 m2 og passes af “Havelauget”, som er et af laugene under “Sagnlandet Lejres Venner“.


Haven blev anlagt i 2002 og er på ingen måde en rekonstruktion af en klosterhave på Harpestrengs (d. 1244) tid, men en nutidig have hvor vi dyrker de planter, som Harpestreng brugte. Enkelte planter har vi dog ikke kunnet få til at gro, andre har vi ikke kunnet skaffe, nogle hører til i et andet klima end vores, og ligusteren blev ædt af en ged i et ubevogtet øjeblik.

Vi synes, det er hyggeligt at få besøg i haven.

Vi er der normalt en gang om ugen med mindre det regner, eller vi er inde i en langvarig tørkeperiode, hvor vi ikke kan komme i jorden.