ENHVER BRUG AF DE PLANTER, DER OMTALES PÅ DENNE HJEMMESIDE, SKER PÅ EGET ANSVAR.
NOGLE AF PLANTERNE ER GIFTIGE.

 

I en lang årrække var jeg lugekone i Henrik Harpestrengs Have i Sagnlandet Lejre. 
Det vakte min nysgerrighed.

Esrum Kloster 302
Munk, udstilling i Esrum Kloster, 2012

Hvem var Henrik Harpestreng?
Hvilke kilder har vi til hans virke?
Hvordan var hans syn på sygdom og helbredelse?
Hvordan så verden ud på hans tid dvs. i den danske middelalder?

Morgenfrue
Morgenfrue

Vi ved, at Henrik Harpestreng i vid udstrækning anvendte lægeurter.
Hvilke og hvordan de er blevet brugt fremgår af urtebøger, som var meget udbredt i middelalderen, og som vi stadig har.

Purløg 2022.06.09
Purløg