ENHVER BRUG AF DE PLANTER, DER OMTALES PÅ DENNE HJEMMESIDE, SKER PÅ EGET ANSVAR.
NOGLE AF PLANTERNE ER GIFTIGE.

 

I en lang årrække var jeg lugekone i Henrik Harpestrengs Have i Sagnlandet Lejre. 
Det vakte min nysgerrighed.

Esrum Kloster
Munk, udstilling Esrum Kloster, 2012

Hvem var Henrik Harpestreng?
Hvilke kilder har vi til hans virke?
Hvordan var hans syn på sygdom og helbredelse?
Hvordan så verden ud på hans tid dvs. i den danske middelalder?

Morgenfrue
Morgenfrue

Vi ved, at Henrik Harpestreng i vid udstrækning anvendte lægeurter.
Hvilke og hvordan de er blevet brugt fremgår af urtebøger, som var meget udbredt i middelalderen, og som vi stadig har.

Purløg
Purløg