INDFØRING
Brade, Anna-Elisabeth [1999]: Henrik Harpestrengs lægeurter og mineraler. Medicinsk-Historisk Museums Småskrifter nr. 8.

Lægdsmand, Jette & Annli Jæger Rasmussen, Inge Lise Hansen 2021: Latinsk urtebog. Trykt hos Saxo Publish.

GENERELT OM MIDDELALDEREN
Svendrup, Torben 2022: Kongelige mord i middelalderen. Kristeligt Dagblads Forlag, s. 137-152.

TIL FORDYBELSE
Fang, Arthur 1945: Roskilde. Fra Byen og dens Historie. I. bind. Erh. Flensborgs Forlag, Roskilde, s. 169-203.

Holck, Jakob Povl 2001: Middelalderens danske lægebog. Et kontaktfænomen. Ph.d.-afhandling ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

KILDER
Alfred Otto S.J. 1933: Liber daticus Roskildensis. Roskilde Gavebog og Domkapitlets Anniversarieliste. Levin og Munksgaard, København, s. 47, 178-190.

Hauberg, Poul 1936: Henrik Harpestræng. Liber Herbarum. Bogtrykkeriet Hafnia (Carl Kretzschmer), København, s. 45-167. 

Åreladningsregler (GKS 3487, 8vo)